Οικότοπος με Phoenix theophrastiΤο Μικρο-Απόθεμα του Phoenix theophrasti βρίσκεται στην περιοχή Άσπρη Λίμνη, στην Χρυσοσκαλίτισσα (δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, GR 4340015) και περιλαμβάνει τμήμα του πληθυσμού που απαντά στο δυτικότερο άκρο της παγκόσμιας εξάπλωσης του είδους. Το μικρο-απόθεμα βρίσκεται στο βορειότερο άκρο του πληθυσμού και καταλήγει στην παραλία της λιμνοθάλασσας Άσπρη Λίμνη και περιλαμβάνει επίσης την παράκτια ζώνη. Η έκταση του μικρο-αποθέματος είναι 80 στρέμματα και βρίσκεται σε υψόμετρο 0-10 m. Το μικρο-απόθεμα καλύπτει μια βραχώδης ασβεστολιθική ακτή με αλοφιλική και φρυγανική βλάστηση.