Οικότοπος με Phoenix theophrastiΣτο μικρο-απόθεμα του Phoenix theophrasti έχουν εγκατασταθεί 2 μετεωρολογικοί μικροσταθμοί καταγραφής δεδομένων (microstation datalogger, Hobo, Onset, ΗΠΑ): ο πρώτος βρίσκεται σε ανοιχτή επιφάνεια και σε αυτόν είναι συνδεδεμένοι 1 αισθητήρας εδαφικής υγρασίας, 1 αισθητήρας φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας (PAR), 1 αισθητήρας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (πυρανόμετρο) και 1 αισθητήρας ταχύτητας ανέμου (ανεμόμετρο), ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε ημισκιασμένη επιφάνεια και σε αυτόν είναι συνδεδεμένοι 1 αισθητήρας θερμοκρασίας/σχετικής υγρασίας αέρα, 1 αισθητήρας φωτοσυνθετικά ενεργού ακτινοβολίας (PAR)και 1 αισθητήρας θερμοκρασίας. Τέλος, σε άλλα σημεία έχουν τοποθετηθεί 2 αυτόνομοι αισθητήρες/καταγραφείς θερμοκρασίας (Stow Away Tidbit).